POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za strony internetowej www.auditownia.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Administratorem danych osobowych jest aud_IT_ownia Jarosław Juraszek z siedzibą ul. Skoroszewska 26/11, 02-495 Warszawa, NIP: 522-263-31-68, REGON: 381763636.
 3. Dane osobowe zbierane przez Stronę Internetową są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Strona Internetowa zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.
 5. Dane osobowe zbierane są w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w celu przedstawienia oferty.
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z §6 ust. 1 b) RODO.
 7. W przypadku korzystania z formularza strona podaje:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej
  • telefon
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia skorzystania przez stronę z formularza kontaktowego lub nieskorzystania z przesłanej oferty.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 10. Stronom przysługuje prawo dostępu do danych zgodnie z § 15 RODO.
 11. Stronom przysługuje prawo do sprostowania danych zgodnie z § 16 RODO.
 12. Stronom przysługuje prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z §7 ust. 3 RODO.
 13. Stronom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z § 18 RODO.
 14. Stronom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z § 21 RODO.
 15. Strona Internetowa nie wykorzystuje plików cookie.