Zapewniamy terminowe, dokładne i metodyczne wykonanie działań inwentaryzacyjnych. Nie pojawiamy się raz na tydzień, aby odbębnić swoje i biec do następnego klienta. Szacujemy termin wykonania, przeprowadzamy ustalony zakres prac i przedstawiamy kompleksowy raport o stanie zasobów sprzętowych. Usługa obejmuje identyfikację i oznaczenie urządzeń tak aby ułatwić przygotowanie stanów magazynowych i ich późniejsze automatyczne rozliczanie. W przypadku niektórych urządzeń sprawdzimy wersje oprogramowania układowego i tam gdzie jest to niezbędne zaktualizujemy je do najnowszej wersji. Przy okazji sprawdzimy czy urządzenia są narażone na znane podatności. A gdyby takowe się znalazły lub sprzęt był wysłużony pomożemy go zmodernizować lub usunąć z eksploatacji.

Przeprowadzimy wnikliwy audyt oprogramowania w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne. Wskażemy jakie aplikacje zostały zainstalowane na urządzeniach oraz liczbę licencji wykorzystanych w ramach dostępnej puli. W przypadku gdyby analiza wykazała istnienie oprogramowania niedopuszczonego do użytku, sprawdzimy zapisy licencyjne aby ostatecznie zweryfikować jego legalność w organizacji. Audyt legalności pozwoli również wskazać zasoby przechowywane, bez wiedzy działu IT, przez użytkowników końcowych. Dotyczy to plików multimedialnych tj. filmy, muzyka, gry, obrazy, aplikacje, itp. Posiadanie nielegalnych treści może skutkować naruszeniem prawa własności lub własności intelektualnej. Zwłaszcza gdy w organizacji nie wdrożono żadnego zabezpieczenia przeciwko pobieraniu plików z Internetu lub blokowania portów USB.

Oferujemy stały monitoring urządzeń, oprogramowania i użytkowników. Będziemy na bieżąco ze stanem magazynowym, zmieniającą się konfiguracją, awariami i niedostępnością sprzętu. Zweryfikujemy w jaki sposób wykorzystywane jest oprogramowanie komercyjne i poinformujemy gdyby na horyzoncie pojawiły się problematyczne aplikacje. Odpowiemy na pytanie w jaki sposób pracownicy wykorzystują swój czas, korzystając z firmowych urządzeń. Ponadto zaprezentujemy wykorzystanie zasobów tj. procesor, pamięć, dysk, itp. aby usprawnić ich wydajność. A to z kolei odczytamy stosując odpowiednie sensory. Oczywiście dobór odpowiednich narzędzi uzależnimy w pełni od zakresu i szczegółowości danych. Na życzenie przedstawimy jeden z gotowych raportów lub przygotujemy raport spersonalizowany na potrzeby klienta.

Kompleksowe rozwiązanie łączące nasze wyspecjalizowane usługi z codziennymi zadaniami jakie powinien realizować outsourcing informatyczny. Przeprowadzimy inwentaryzację zasobów aby lepiej poznać infrastrukturę oraz wskazać obszary, które powinny zostać objęte szczególną troską. Przejmiemy odpowiedzialność za rzetelne zarządzanie systemem informatycznym. Wdrożymy rozwiązania pozwalające zapewnić monitoring, zarządzanie i raportowanie działań podejmowanych zarówno na końcówkach klienckich jak i serwerach. Doradzimy w jaki sposób wydajnie i efektywnie rozdysponować budżet przeznaczony na inwestycje IT. Przedstawimy oferty, zrealizujemy zamówienia, skonfigurujemy i dostarczymy sprzęt gotowy do pracy. Zorganizujemy kampanie szkoleniowe, uświadamiające pracownikom zagrożenia płynące z ignorowania lub nieumiejętnego wykorzystania urządzeń i stosowania zasad bezpieczeństwa. Pomożemy w rozwiązywaniu problemów technicznych na miejscu lub zdalnie. Przeprowadzimy przegląd bieżących procedur i dostosujemy je do wymogów prawnych oraz dobrych praktyk z dziedziny bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.