Dostarczamy usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym wykonujemy audyty, wspomagamy w analizie ryzyka, tworzymy polityki i doradzamy w ww. obszarze.

Działamy głównie w oparciu o normy:

  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27001:2017 ,
  • Praktyczne zasady zabezpieczania informacji PN-ISO/IEC 27002:2017,
  • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji PN-ISO/IEC 27005:2014,
  • Zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach PN-ISO/IEC 29151:2019,
  • Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania PN-EN ISO 19011:2018.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty i sprawdź jakie usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji możemy Ci zaproponować:

Audyt bezpieczeństwa informacji ISO 27001

Audyt bezpieczeństwa informacji według wytycznych ISO 27001 powinien wykazać zgodność z wymaganiami normy. Audyt każdego systemu zarządzania ma za zadanie uzyskać wiarygodne dowody w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Podstawowym celem każdego audytu, w tym audytu certyfikującego, jest zbadanie zgodności z wymaganiami normy. Ustalenia z audytu mogą wskazywać na występowanie zgodności lub niezgodności. W […]

Read more

Przeprowadzenie analizy ryzyka ISO 27005

Przeprowadzenie analizy ryzyka według ISO 27005 powinno zidentyfikować ryzyka i szanse dla organizacji. Podejście oparte na ryzyku stało się nieodłącznym elementem działalności w każdym sektorze rynku. Dlatego analiza ryzyka może być narzędziem wykorzystywanym do zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, kredytowych i biznesowych. Celem analizy jest obniżenie negatywnego wpływu ryzyka oraz opracowanie i wdrożenie […]

Read more

Przygotowanie polityk bezpieczeństwa informacji

Przygotowanie polityk bezpieczeństwa informacji jest kluczowym elementem w systemie zarządzania. System zarządzania bezpieczeństwem informacji powinien zawierać dokument ustanawiający oraz zbiór dokumentów, które będą stanowiły jego treść. Nie ma większego znaczenia jak nazwiemy ten zbiór, „Polityka bezpieczeństwa informacji”, „Polityka ochrony danych”, „Instrukcja zarządzania systemem” czy „Środki organizacyjno – techniczne”. Najważniejsze aby spełniał wymagania zgodne ze standardem […]

Read more

Doradztwo w bezpieczeństwie informacji

Doradztwo w bezpieczeństwie informacji dedykowane jest organizacjom, które potrzebują wsparcia przed, w trakcie lub po wdrożeniu SZBI. Przed podjęciem decyzji o ustanowieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podczas wdrażania zaplanowanych działań i w trakcie ich utrzymywania. W przypadku doskonalenia lub konieczności przeprowadzania działań korygujących. W każdym momencie możemy potrzebować wsparcia, innej opinii, alternatywnego pomysłu, poparcia lub […]

Read more