Porównanie wariantów współpracy

Kryteria wyboru wariantu Wariant Regularny Wariant Elastyczny Wariant Doraźny
Intensywność współpracy Intensywne prowadzenie działań audytowych lub wdrożeniowych Dostosowanie działań audytowych lub wdrożeniowych do tempa pracy klienta Brak presji czasu ciążącej na kliencie
Współpraca ze strony klienta Klient zapewni stałą dyspozycyjność kluczowych pracowników Klient zapewni dyspozycyjność kluczowych pracowników dostosowaną do harmonogramu współpracy Klient zapewni dyspozycyjność kluczowych pracowników podczas spotkań
Współpraca ze strony auditowni Pracownik dostępny na wyłączność na okres objęty umową Pracownik dostępny w zaplanowanych ramach czasowych Pracownik dostępny okazjonalnie
Zasoby (finansowe, czasowe, ludzkie, technologiczne, informacyjne) Klient posiada zdolność do zapewnienia zasobów w krótkim czasie Klient potrzebuje więcej czasu na zorganizowanie potrzebnych zasobów Zasoby klienta nie są wymagane.
Decyzyjność Podjęcie decyzji wymaga akceptacji najwyższego kierownictwa Podjęcie decyzji wymaga przejścia przez wiele procedur i szczebli Decyzyjność nie jest wymagana
Koordynacja działań klienta Klient posiada zdolność sprawnego przeprowadzania działań Klient uzależniony jest od zasobów i poziomu decyzyjności Koordynacja działań nie jest wymagana
Stawka Miesięczna Dzienna Godzinowa
Rozliczenie Niezależne od liczby spotkań, czasu ich trwania i prowadzonych działań Uzależnione od liczby spotkań Uzależnione od czasu trwania spotkań
Szczegóły Szczegóły Szczegóły