Opis wariantu współpracy

Opis wariantu współpracy

Współpraca w tym trybie dedykowana jest organizacjom, które nie odczuwają presji czasu lub nie mają większych wymagań względem dłuższej współpracy. Zależy im na zasięgnięciu rady lub opinii, chciałyby się dowiedzieć jakie zasoby są im niezbędne aby sprawnie i skutecznie przeprowadzać działania. Osoby odpowiedzialne za kluczowe funkcje są dostępne incydentalnie.

Współpraca w tym wariancie nie wymaga podpisywania umowy i jest realizowana na bieżąco na podstawie wiadomości elektronicznej lub rozmowy telefonicznej. Wariant uzależniony jest od długości spotkania. Spotkanie dotyczące przygotowania oferty jest bezpłatne.

Powrót do wariantów