Opis wariantu współpracy

Opis wariantu współpracy

Współpraca w tym trybie dedykowana jest organizacjom, które chciałyby dostosować działania do własnego rytmu pracy, mieć możliwość częstych zmian oraz nie są zobligowane do osiągnięcia rezultatów w określonych ramach czasowych. Potrzebują więcej czasu na zapewnienie zasobów z uwagi na ograniczenia spowodowane dostosowaniem się do procedur i przejściem procesu decyzyjnego przez wiele szczebli. Przeprowadzanie periodycznych spotkań jest dla nich bardziej efektywne niż stała obecność pracownika. Koordynacja działań uzależniona jest od uzyskania akceptacji najwyższego kierownictwa.

Współpraca w tym wariancie może polegać na podpisaniu umowy obowiązującej przez określony czas i/lub umowy o poufności (NDA) aby móc swobodnie planować i przeprowadzać czynności. Wariant ten uzależniony jest od liczby spotkań. Przed ostatecznym podpisaniem umowy przekazujemy Państwu harmonogram prac do akceptacji i oczekujemy na zielone światło do działania.

Powrót do wariantów