Opis wariantu współpracy

Opis wariantu współpracy

Współpraca w tym wariancie dedykowana jest organizacjom, którym zależy na sprawnym przeprowadzeniu działań lub potrzebują uzyskać rezultaty w określonych ramach czasowych. Posiadają wystarczające zasoby lub mogą je w każdej chwili uzupełnić, mogą zapewnić dostępność kluczowych osób i są zdeterminowane do intensywnej pracy. Potrafią szybko podejmować decyzje lub przeprowadzać proces decyzyjny na tyle skutecznie aby móc sukcesywnie planować i wdrażać kolejne działania. Zależy im, aby mieć pracownika na wyłączność a tym samym jego wsparcie podczas całego okresu współpracy.

Współpraca polega na podpisaniu umowy obowiązującej przez miesiąc lub jego wielokrotność. Jest to najbardziej ekonomiczny wariant, ponieważ nie jest uzależniony od liczby i czasu trwania poszczególnych czynności. Przed ostatecznym podpisaniem umowy przekazujemy Państwu harmonogram prac do akceptacji i oczekujemy na zielone światło do działania.

Powrót do wariantów